Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: piątek, 6 września 2013 - 14:02, agryszka

Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet


20.11.2014

W dniu 20 listopada br. w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy miało miejsce współorganizowane przez BPiPS spotkanie przedstawicieli Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z przedstawicielami Szwedzkiej Rady ds. EFS dla Regionu Południowej Szwecji. Głównym celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń dotyczących wsparcia udzielanego w ramach EFS. Jednym z warszawskich przedsięwzięć zaprezentowanych szwedzkim delegatom był projekt „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet” zrealizowany we współpracy ponadnarodowej ze Stockholm City Council, Jobbtorg Stockholm. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą realizacji projektu.

06.11.2014

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, w dniu 6 listopada br. zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące jego realizację. W spotkaniu udział wzięły Uczestniczki projektu i koordynator. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą uzyskane rezultaty oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej ewaluacji projektu.

06.06.2014

Okres realizacji projektu zostal wydlużony do dnia 31 października 2014r. W związku z powyższym następuje aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (w plikach do pobrania).

07.03.2014

Tabela z wynikami V tury rekrutacji znajduje się w plikach do pobrania.

21.02.2014

Do dnia 28 lutego 2014 Biuro projektu przyjmuje formularze rekrutacyjne kandydatek:

godz. 10-16
ul. Canaletta 2, pokój 106, I piętro

03.02.2014r.

UWAGA! Od lutego nastąpiła zmiana siedziby Biura projektu. Aktualny adres:

ul. Canaletta 2, pokój 106, I piętro
00-099 Warszawa
godziny otwarcia biura: pon. – pt. 10.00-16.00
W związku z mobilnym charakterem pracy koordynatora projektu, prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty w biurze (telefoniczne lub mailowe)
Małgorzata Tupin - tel.: (22) 443 07 97
e- mail:
mtupin@um.warszawa.pl
www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niezalezna

 

31.01.2014r. 

W dniach 6-8 listopada 2013r. w ramach realizacji projektu „Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet”, w Stockholm City Council, Jobbtorg Stockholm – u Partnera projektu, miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli jednostek realizujących zadania m. in. z zakresu aktywizacji zawodowej i mogący w sposób znaczący przyczynić się do upowszechnienia modelu szwedzkiego na terenie m.st. Warszawy poprzez jego praktyczne zastosowanie we własnych jednostkach oraz w ramach szeroko zakrojonej współpracy z licznymi warszawskimi jednostkami i organizacjami. Raport z wizyty studyjnej wraz z wnioskami i rekomendacjami znajduje się w plikach do pobrania.

17.01.2014

Tabela z wynikami IV tury rekrutacji znajduje się w plikach do pobrania.

13.12.2013

UWAGA! W związku ze wznowieniem rekrutacji formularze rekrutacyjne kandydatek będą przyjmowane od dnia 16 grudnia 2013r. do dnia 3 stycznia 2014 r. w godzinach 10.00-16.00 w Biurze projektu, ul. Solec 48, pokój 102, I piętro.

06.11.2013

W związku z zakończeniem prac Komisji kwalifikacyjnej, do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 30 uczestniczek. Tabela z wynikami znajduje się w plikach do pobrania

 

UWAGA! W związku z przedłużeniem rekrutacji formularze rekrutacyjne będą przyjmowane do dnia 28 października 2013 r. w Biurze projektu, ul. Solec 48, pokój 102, I piętro.

Okres realizacji: VIII.2013-VII.2014
Projekt realizowany we współpracy ponadnarodowej ze Stockholm City Council, Jobbtorg Stockholm.

Projekt jest skierowany do 30 kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko i objętych wsparciem ośrodka pomocowego na terenie m.st. Warszawy.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia u 30 matek samotnie wychowujących dzieci na terenie m.st. Warszawy w czasie 12 miesięcy trwania projektu, w tym w szczególności: 

 • wzrost niezbędnych na rynku pracy umiejętności i kompetencji społecznych  uczestniczek,
 • wzrost kwalifikacji zawodowych uczestniczek,
 • wzrost motywacji uczestniczek do zmiany obecnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

Poradnictwo psychologiczne – w ramach poradnictwa zapewnione zostanie wsparcie psychologa (warsztaty grupowe) i terapeuty (spotkania indywidualne) oraz warsztaty asertywności.
Coaching zawodowy – kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu pracy i tworzeniu ścieżki zawodowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, obejmujące zajęcia z coachami zawodowymi i spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi.
Warsztaty aktywizacji zawodowej – wsparcie mające na celu odnalezienie się na rynku pracy po raz pierwszy lub po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
Szkolenia komputerowe - celem szkolenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz nabycie, podniesienie lub uaktualnienie poziomu wiedzy dotyczącej podstaw obsługi komputera, użytkowanie podstawowych programów biurowych (word, excel), korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej. Dodatkowo przewidziano indywidualne konsultacje wspierające, które poprowadzą trenerzy prowadzący szkolenie.
Szkolenia zawodowe – celem jest zdobycie lub aktualizacja kompetencji zawodowych. Uczestniczki projektu zostaną skierowane na szkolenia zawodowe na podstawie Indywidualnego Planu Działania opracowanego wspólnie z doradcą zawodowym.
Działania wspierające dla dzieci i młodzieży – dla dzieci Uczestniczek przewidziano indywidualne wsparcie psychologiczne, którego celem jest  wzmocnienie poczucia własnej wartości młodych ludzi i przekonanie o konieczności kontynuacji nauki. Dodatkowo w ramach tego bloku przewidziano zajęcia z reedukatorem.
Wsparcie dodatkowe - doradztwo prawne i poradnictwo rodzinne oraz usługa fryzjera i stylisty lub wizażysty.

Udział uczestniczek i ich dzieci we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. W czasie zajęć zapewniona zostanie opieka nad dziećmi uczestniczek.
Wartość całkowita projektu: 653 010 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Biuro projektu:      
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy     
ul. Solec 48, I p., pokój 102
00-382 Warszawa      
godziny otwarcia biura: pon. – pt. 10.00-16.00
W związku z mobilnym charakterem pracy koordynatora projektu, prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty w biurze (telefoniczne lub mailowe)
tel.:  (22) 443 07 97
e- mail: mtupin@um.warszawa.pl
www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niezalezna

Załączniki

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.doc, file size: 184.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz rekrutacyjny
  (plik: formularz_rekrutacyjny.doc, file size: 110 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Informacje o projekcie
  (plik: chce_byc_niezalezna_prezentacja_09.2013_kandydatki.pdf, file size: 305.49 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_aktualizacja_26092013.doc, file size: 185 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - 14 październik 2013 r.
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_aktualizacja_14102013.doc, file size: 179.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Tabela rekrutacji
  (plik: tabela_rekrutacji_i_ii_iii_tura_wyniki.xls, file size: 32 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Tabela rekrutacji IV tura
  (plik: rekrutacja_iv_tura_wyniki.xls, file size: 25.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Raport z wizyty studyjnej
  (plik: raport_z_wizyty_studyjnej_grudzien_2013.pdf, file size: 790.84 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - 20.02.2014
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_aktualizacja_20022014.doc, file size: 177.5 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Tabela z wynikami V tury rekrutacji
  (plik: tabela_rekrutacji_i_ii_iii_iv_v_tura_wyniki.xls, file size: 34 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_aktualizacja_06062014.doc, file size: 177.5 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – 30.06.2014
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_aktualizacja_30062014.doc, file size: 177.5 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Prezentacja podsumowująca projekt - 06.11.2014
  (plik: chce_byc_niezalezna_prezentacja_06.11.2014_podsumowanie.pdf, file size: 299.63 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  I want to be independent - 20.11.2014
  (plik: i_want_to_be_independent_nov_2014.pdf, file size: 586.43 KB)
  Pobierz