Miejska Polityka Społeczna

Miejska Polityka Społeczna

Problemy społeczne - poradnictwo podczas epidemii

Increase Normalny Decrease
Prześlij innym
opublikowany: czwartek, 30 kwietnia 2020 - 11:26, mzawistowska

Informacje na temat działań pomocowych realizowanych w 2020 r. w ramach zadań zleconych przez m.st. Warszawę, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i placówki lecznictwa odwykowego podczas stanu epidemii COVID-19.


1. Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin podczas stanu epidemii COVID-19

2. Ponadpodstawowe programy psychoterapii skierowane do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy podczas stanu epidemii COVID-19

3. Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin podczas stanu epidemii COVID-19

4. Oferta poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych w m.st. Warszawie podczas epidemii COVID-19

5. Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób w obszarze HIV - osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich podczas epidemii COVID-19

6. Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób korzystających z lokalnych systemów wsparcia oraz ich rodzin podczas stanu epidemii COVID-19

7. Oferta pomocowa m.st. Warszawy dla osób doznających przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii w ramach zadań zleconych organizacjom pozarządowym

8. Oferta programów m.st. Warszawy skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy i przejawiających skłonności do zachowań agresywnych podczas stanu epidemii

Uwaga! Pełna informacja dot. możliwości uzyskania w m.st. Warszawie pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii dostępna jest na stronie: http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/;

 

Załączniki

 1. 1.
  Pobierz
 2. 2.

  (plik: oferta_pomocowa_zozy_24042020.docx, file size: 38.47 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: oferta_pomocowa_uzaleznienia_2404020.docx, file size: 28.93 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Pobierz
 5. 5.

  (plik: oferta_pomocowa_dot_hiv_aids_24042020.docx, file size: 29.65 KB)
  Pobierz
 6. 6.

  (plik: oferta_lsw_24042020.docx, file size: 32.88 KB)
  Pobierz
 7. 7.

  (plik: punkty_informacyjno_-_konsultacyjne.docx, file size: 16.94 KB)
  Pobierz